Khảo sát phần 2: Thói quen & sở thích người tiêu dùng với sản phẩm Snack

Làm giúp Việt  bài khảo sát sản phẩm snack phần 2 này nhé…
Cảm ơn mọi người nhé.
http://goo.gl/forms/oU78bFokdd

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s