Thói quen & sở thích người tiêu dùng với sản phẩm Snack

Mọi người ai quan tâm… làm giúp mình bài khảo sát phần 1 này nhé

http://goo.gl/forms/uTGcOq1XAJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s