Người tiêu dùng và sản phẩm cà phê sữa hòa tan— nhiều ngày dài của tôi

Kết quả phân tích cảm quan trên người thử và trên thị trường đã có kết quả. Nhưng lại vấp phải vấn đề về vấn đề đồng thuận của người thử, một vấn đề nan giải cho việc phân tích kết quả. Phải làm lại tất cả khi con đường gần kết thúc…. Nhiều ngày dài mất ngủ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s