Cuộc sống

Gửi cho ta đói nghèo và khốn khổ

Tụ lại đây, tự do chờ mi đó

Bờ biển Đông chờ bàn chân mệt mỏi

Kẻ bão dập không nhà hãy trao ta

Cánh cổng vàng và ánh sáng không xa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s