Cuộc sống

Gửi cho ta đói nghèo và khốn khổ Tụ lại đây, tự do chờ mi đó Bờ biển Đông chờ bàn chân mệt mỏi Kẻ bão dập không nhà hãy trao ta Cánh cổng vàng và ánh sáng không xa.